Τι κάνουμε

Η επιχείρηση Maris M Adjusters ειδικεύεται στο χειρισμό και την επίλυση απαιτήσεων ασφάλισης. Η ασφάλιση μπορεί να καλύψει όλα τα είδη περιουσίας, (π.χ. κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, εργοστάσια, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας) και περιεχόμενα (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, μηχανήματα). Οι αξιώσεις μπορεί να κυμαίνονται από σχετικά μικρές κλοπές, ζημιές από σεισμό, καταιγίδα ή θραύση σωλήνων έως μεγάλα περιστατικά πυρκαγιάς, πλημμύρας και έκρηξης, που καταστρέφουν εργοστάσια και βιομηχανικά συγκροτήματα.

Η καθημερινότητά μας, περιλαμβάνει ένα συνδυασμό εργασιών γραφείου και πεδίου, επίσκεψη σε ακίνητα όπου έχει σημειωθεί απώλεια ή ζημιά, συναντήσεις και αλληλεπίδραση με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Βασικό χαρακτηριστικό του πραγματογνώμονα είναι η επαγγελματική ακεραιότητα ενώ η συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο είναι πολύ σημαντική. Τυπικά, ένας πραγματογνώμονας διαθέτει αυξημένη ενσυναίσθηση, επαγγελματική ικανότητα και κρίση για να αναλύσει την εγκυρότητα μιας ασφαλιστικής απαίτησης και να αποφασίσει σχετικά με τα βήματα που ακολουθούν στη διαδικασία.

Είναι σε θέση να εργαστεί με δική του πρωτοβουλία, καθώς και, για μεγαλύτερες υποθέσεις, ως μέρος μιας ομάδας υψηλής εξειδίκευσης, που ενδεχομένως να περιλαμβάνει τοπογράφους, μηχανικούς, λογιστές και άλλους επαγγελματίες.

Εκτίμηση ζημιών

Το γραφείο διαχειρίζεται ζημίες για ασφαλιστές και αντασφαλιστές σε ένα φάσμα που περιλαμβάνει τους παρακάτω κλάδους:

  • Κλάδος Περιουσίας
  • Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων
  • Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  • Κλάδος Μεταφορών

Εκτίμηση κινδύνου

Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου που περιλαμβάνουν :
Την επι τόπου εξέταση των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, την ανάλυση της έκθεσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων συντήρησης – επισκευής, τον υπολογισμό των σεναρίων EML & PML, την ανάλυση κινδύνου απώλειας κερδών, την εκτίμηση αξιών και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται.

Τεχνική υποστήριξη

Το γραφείο, στηριζόμενο στην εξειδίκευση των μηχανικών που απασχολεί, παρέχει τεχνική υποστήριξη στις νομικές υπηρεσίες που ενεργοποιούνται στη διαχείριση υποθέσεων του ασφαλιστικού τομέα.